Alkoholimainontaa Suomessa on rajoitettu alkoholilaissa. Tällä pyritään ehkäisemään alkoholin aiheuttamia haittoja.

Alkoholilaki kieltää väkevien alkoholien mainonnan kokonaan. Väkevällä alkoholilla tarkoitetaan valmistetta, joka sisältää yli 22% alkoholia. Laki kieltää kaikenlaisen väkevien alkoholien mainonnan, myös epäsuoran mainonnan sekä myynnin edistämistä koskevat toiminnat. Väkevien juomien mainonta on sallittu vain tietyissä tilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi alkoholin myyntipaikat sekä painetut tai verkkosivuilla olevat hinnastot.

Mietoja alkoholijuomia, joissa on alle 22% alkoholia, saa mainostaa rajallisesti. Alkoholijuomien mainontaa ei saa tapahtua yleisellä paikalla, sitä ei saa kohdistaa lapsiin. Alkoholin mainostaminen tulee olla hyvän tavan mukaista. Yleisellä paikalla kielletty mainonta estää esimerkiksi alkoholimainokset kaduilla, linja-auto pysäkeillä, kulkuneuvoissa tai kaupoissa.

Anniskelupaikat saavat mainostaa anniskelujuomia ulkopuolella, jos mainonta perustuu alkoholituotteen saatavuuteen tai hintaan, ei itse tuotteeseen.

Alkoholin mainostaminen on kiellettyä hyödykkeiden avulla. Alkoholimainontaa ei sallita, jos sen avulla kannustetaan osallistumaan peleihin, arpajaisiin tai kilpailuihin.

Happy hour tuli takaisin

Happyhour mainontaa yritykset saavat käyttää. Tämän kohdalla täytyy huomioida kuitenkin kielto julkisesta mainonnasta. Happyhour mainonnan perusteena tulee käyttää hinnan julkistamista, ei niinkään tuotteen.

Alkoholin mainontaa valvoo aluehallintovirasto toimialueillaan.

Alkoholilaissa on useita markkinointia ja mainontaa koskevia kieltoja. Alkoholi ei saa mainostaa lapsille. Alkoholimainonnassa ei saa olla yhteyttä autoiluun. Mainonnassa ei saa korostaa alkoholin pitoisuutta myönteisenä asiana. Alkoholin runsasta käyttämistä ei saa kuvata positiivisena asiana. Alkoholilla ei saa mainostaa suorityskyvyn lisääntyvyyttä. Alkoholia ei saa yhdistää mainonnassa sosiaaliseen tai seksuaaliseen menestymiseen. Alkoholia ei saa mainonnassa esittää piristävänä tai rauhoittavana aineena. Alkoholin mainonnan tulee olla hyvän tavan mukaista. Alkoholia ei saa mainostaa televisiota tai radiota käyttäen, jos se tavoittaa lapset, mainonta on kiellettyä kello seitsemän ja ilta kymmenen välisenä aikana.

Alkoholimainontaa koskevilla rajoituksilla pyritään ensisijaisesti estämään alaikäisiin lapsiin kohdistunut mainonta. Tutkimukset osoittavat alkoholimainonnan vaikuttavat nuorten juomisen aloittamiseen myönteisesti ja aikaistavasti.