Alkoholia käytetään Suomessa runsaasti. Runsaalla käytössä on myös seurauksia. Suomessa alkoholin haittavaikutukset näkyvät tilastoissa. Alkoholismia pidetään Suomessa jopa kansansairautena.

Suomessa arvioidaan olevan lähes puoli miljoonaa alkoholistia. Heistä 300 000 ovat työssäkäyviä aikuisia. Tämä tarkoittaa, että noin kymmenen prosenttia Suomen työssäkäyvistä on alkoholin sairastuttamia.

Alkoholismi on Suomessa tautiluokituksen saanut sairaus. Alkoholismilla tarkoitetaan riippuvuutta alkoholiin. Alkoholisti kokee pakonomaista tarvetta nauttia alkoholia. Alkoholismin myötä kyky hallita omaa juomistaan heikentyy tai puuttuu kokonaan. Alkoholismi on yksi päihderiippuvuuksista. Alkoholistin puuttumaton kyky kontrolloida omaa juomistaan aiheuttaa psyykkisiä sekä fyysisiä riippuvuusoireita sekä vieroitusoireita. Alkoholismi voidaan pääsääntöisesti jakaa kahteen luokkaan. Toiset juovat kausittain, toiset jatkuvasti.

Alkoholismi voi koskettaa ketä tahansa alkoholinkäyttäjää. Alkoholismin syntyyn vaaditaan alkoholin nauttimista. Kaikista alkoholinkäyttäjistä ei kuitenkaan tule ongelmakäyttäjiä. Alkoholismin syntyyn vaikuttaa erilaiset alttiudet sekä perintötekijät.

Alkoholista ongelma

Suurin osa alkoholinkäyttäjistä voi juoda ilman ongelmia, mutta miksi joillain ihmisillä juomisesta tulee ongelma?

Alkoholismi on salakavala sairaus, joka kehittyy ajan kuluessa, pikku hiljaa, askel kerrallaan. Alkoholismille annetaan itse mahdollisuus ja se kehittyy aivoissa.

Alkoholismin syntyyn vaikuttaa perinnöllisyys, kulttuurimme ja ympäristö.

Alkoholistin toleranssi alkoholia kohtaan kasvaa. Runsas alkoholikäyttö nostaa sietorajoja ja nautittujen juomien määrä kasvaa hiljalleen. Alkoholia nautitaan aina vain enemmän saavuttaakseen halutun päihtymystilan. Alkoholia aletaan käyttää aiempaa pidempään. Alkoholistilla ei ole kykyä tai halua lopettaa alkoholinkäyttöä. Runsas juominen pakottaa nauttimaan alkoholia yhä lisää, jotta vieroitusoireet pysyvät loitolla. Alkoholin aiheuttamat haitat usein tiedostetaan ja havaitaan, mutta riippuvuus tekee tehtävänsä. Järjen ääni vaimenee, kyky selvitä ilman alkoholia vähenee tai puuttuu, näin alkoholista tule yhä suurempi osa elämää.

Alkoholismin taustalla on monesti tekijöitä jotka vaikuttavat alkoholismin puhkeamiseen. Elämässä saattaa olla kriisejä, traumoja tai haastavia tilanteita. Ihminen voi kokea avuttomuutta ja kyvyttömyyttä hoitaa asioita. Asioihin haetaan ratkaisua pullosta. Alkoholi koetaan turvalliseksi tavaksi paeta ongelmia. Alkoholinkäyttö ei kuitenkaan ole hyvä tapa ratkaista ongelmia. Alkoholismin myötä ongelmat elämässä yleensä lisääntyvät ja eteen tulee hyvin moninaisia ongelmia. Alkoholisti saattaa kamppailla alkoholiriippuvuuden lisäksi henkilökohtaisessa elämässään. Alkoholi vie tilaa muulta elämältä huomattavasti. Alkoholistilla esiintyy usein ongelmia parisuhteessa, töissä ja ystävyyssuhteissa. Alkoholistin työ saattaa kärsiä ja talous järkkyä. Myös virkavallan kanssa saattaa ilmetä hankaluuksia. Alkoholistin kiinnostus asioita kohtaan vähenee, kuvioihin saattaa astua masennus ja univaikeudet. Alkoholiriippuvaisen luonne muuttuu usein paljonkin. Hän saattaa olla ärtyinen, vihainen ja läheiset kokevat hänet tunteettomana.

Alkoholismista voi parantua. Parantumisen halun täytyy lähteä alkoholistista itsestään. Alkoholistin täytyy pystyä myöntämään oma ongelmansa ja olemaan halukas hakemaan sekä vastaanottamana apua riippuvuuteensa. Ilman omaa tahtoa lopettaminen ei onnistu. Jokaisella on itsemääräämisoikeus ja jos ihminen haluaa juoda alkoholia yli omien rajojen, siihen on käytännössä kaikilla Suomessa oikeus.

Jos alkoholisti myöntää ongelmansa ja on valmis hakemaan apua, hän voi kääntyä lääkärin tai päihdehuollon puoleen.

Apua on saatavilla, jos tahtoa löytyy

Alkoholismin hoidossa käytetään erilaisia katkaisu ja vieroitushoitoja akuutissa tilanteessa. Näin saadaan pitkään jatkunut alkoholinkäyttö lopetettua turvallisesti. Pidemmällä aikavälillä käytetään erilaisia terapioita ja lääkinnällisiä menetelmiä. Monet kokevat saaneensa paljon apua vertaistukea. Alkoholisteille järjestetään ympäri Suomen AA-kerhoja. Näissä kokoonnutaan anonyymisti ja keskustellaan alkoholismista luottamuksellisesti. Koska alkoholismi on riippuvuussairaus, on siitä parantumisen ehto päihteetön elämä. Parantuakseen alkoholi täytyy jättää täysin pois elämästä. Kerran sairastuttu riippuvuus säilyy, on melkein mahdotonta käyttää myöhemmin hallitusti alkoholia jos siitä on tullut jo ongelma jossain vaiheessa elämää. Päihteetön elämä on kuitenkin pieni hinta siitä mahdollisuudesta mitä raittius tuo.

Alkoholismi voi koskettaa ketä tahansa. Siihen voi sairastua mies tai nainen, koulutettu tai kouluttamaton, rikas tai köyhä, ateisti tai uskovainen, nuori tai vanha. Alkoholismia leimaa pitkälti mielikuvat häpeästä ja syyllisyydestä.

Alkoholiriippuvuutta sairastavia on Suomessa paljon. Jokainen tietää jonkun, tai on ainakin kuullut tarinoita. Alkoholismiin suhtaudutaan Suomessa kuitenkin vielä kovin kielteisesti. Alkoholismin ajatellaan olevan vain mielen heikkoutta, viinan himoa, vaikka kyse on oikeasta sairaudesta.

Alkoholismi on pirullinen sairaus sekä itse alkoholisille, että hänen läheisilleen. Alkoholismi koskettaa aina myös läheisiä. On tärkeää muistaa, että alkoholismi on sairaus. Siihen on mahdollista hakea apua ja siitä on mahdollista parantua. Helppoa se ei ole, mutta toivoa ei saa menettää.